Kiedy i Gdzie?

Kółko zawszę odbywa się we wtorki i czwartki o godzinie 14:45 po 8 lekcji w sali 24p. We wtorek zajęcia są dla osób zawansowanych, a w czwartki dla osób zaczynających programować. Dla osób poprawiających sprawdziany z informatyki w oba dni można przyjść.

Czym jest kółko?

Koło młodych programistów to koło zainteresowań prowadzone przez Pawła Piątka już kilka lat. Celem kółka jest rozwijanie pasji do programowania, przygotowywanie uczniów do olimpiad i pomaganie uczniom w tworzeniu własnych projektów. Te zajęcia nie są tylko dla uczniów umiejących programować ale także dla nowicjuszy, którzy chcą się nauczyć, albo przygotować do sprawdzianu z informatyki.

E-mail Prowadzącego: piatekpawel24@gmail.com

Kody: github.com

Discord: discordapp.com